ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/1977, ΕΣΟ: 55411 | Fide: 42142300 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 889 2
2023Α 932 8
2022B 924 7
2022A 949 8
2021B 985 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -