ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 55416 | Fide: 42138370 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1144 0
2023Α 1144 4
2022B 1132 16
2022A 1051 7
2021B 1075 5
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -