ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 04/2015, ΕΣΟ: 55433 | Fide: 42142563 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1531 32
2023Α 1502 20
2022B 1308 25
2022A 1110 11
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι