ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 11/1963, ΕΣΟ: 55434 | Fide: 42130263 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 3
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι