ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Η/Γ: 10/1997, ΕΣΟ: 55503 | Fide: 42142474 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1238 7
2022B 1091 14
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι