ΚΟΚΑΛΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Η/Γ: 04/1982, ΕΣΟ: 55570 | Fide: 42142571 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1216 10
2023Α 1223 17
2022B 1134 9
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -