ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 55572 | Fide: 42142520 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 898 3
2022B 836 7
2022A 837 3
2021B 830 7
2021A - 0
Παλαιότερα -