ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 55595 | Fide: 42142679

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι