ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 55596 | Fide: 42142660 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1046 15
2022B 954 15
2022A 1060 5
2021B 1030 5
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι