ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 55596 | Fide: 42142660 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1060 5
2021B 1030 5
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι