ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2013, ΕΣΟ: 55600 | Fide: 42143519

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 3
2021A - 0
Παλαιότερα -