ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2013, ΕΣΟ: 55600 | Fide: 42143519 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1017 9
2021B - 3
2021A - 0
Παλαιότερα -