ΝΤΑΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Η/Γ: 06/2012, ΕΣΟ: 55621 | Fide: 42142970 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 831 17
2023Α - 1
2022B - 1
2022A - 0
2021B - 1
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι