ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 55648 | Fide: 42143438

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 830 5
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι