ΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/2014, ΕΣΟ: 55659 | Fide: 42143608 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 8
2023Α - 1
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -