ΞΥΝΙΔΗ ΑΡΕΤΗ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 55677 | Fide: 42144132 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1038 12
2022B 985 22
2022A - 4
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι