ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 55680 | Fide: 42144108 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι