ΦΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 01/2013, ΕΣΟ: 55692, Fide: 42145511

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
Παλαιότερα -