ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 03/1999, ΕΣΟ: 55736 | Fide: 42144248 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1181 10
2023B 1302 34
2023Α 1118 10
2022B 1099 12
2022A - 4
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι