ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 03/1999, ΕΣΟ: 55736 | Fide: 42144248 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 4
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι