ΜΠΑΝΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 06/2015, ΕΣΟ: 55764 | Fide: 42181720 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -