ΚΑΛΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/2015, ΕΣΟ: 55778, Fide: 42144655

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
Παλαιότερα -