ΚΑΖΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 11/2013, ΕΣΟ: 55785 | Fide: 42143446 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 4
2021B - 2
Παλαιότερα -