ΔΑΛΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 55797 | Fide: 42146909 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1439 29
2023Α 1396 22
2022B 1165 23
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -