ΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 55824 | Fide: 42146895 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι