ΧΡΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 55825 | Fide: 42136954 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1068 1
2022A 1088 14
2021B - 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι