ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 12/1985, ΕΣΟ: 55871, Fide: 42145872

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι