ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 12/1985, ΕΣΟ: 55871 | Fide: 42145872 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 987 0
2022A 987 11
2021B - 0
Παλαιότερα -