ΚΟΥΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 55876 | Fide: 42147638 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι