ΚΑΝΤΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 55883 | Fide: 42147883 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 3
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι