ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 55885 | Fide: 42148049 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 2
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι