ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 07/2002, ΕΣΟ: 55901 | Fide: 42147859 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1086 1
2022B 1089 10
2022A 1019 7
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι