ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/1978, ΕΣΟ: 55902 | Fide: 42140757 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1215 17
2022B 1200 21
2022A 1196 12
2021B - 0
Παλαιότερα -