ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/1978, ΕΣΟ: 55902 | Fide: 42140757 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1196 12
2021B - 0
Παλαιότερα -