ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/1982, ΕΣΟ: 55915 | Fide: 358093817 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1317 5
2022B 1361 0
2022A 1361 19
2021B - 0
Παλαιότερα -