ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 12/1990, ΕΣΟ: 55918 | Fide: 42147891 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -