ΤΣΟΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 08/2000, ΕΣΟ: 55940 | Fide: 42147808 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1478 0
2023Α 1478 0
2022B 1478 0
2022A 1478 5
2021B - 0
Παλαιότερα -