ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 55944 | Fide: 42139422 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 830 6
2022B 830 9
2022A - 4
2021B - 0
Παλαιότερα -