ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 55955 | Fide: 42146348 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1094 0
2023B 1094 0
2023Α 1094 10
2022B - 4
2022A - 2
2021B - 2
Παλαιότερα -