ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 02/2014, ΕΣΟ: 55963 | Fide: 42142776 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1171 13
2022A - 3
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι