ΤΣΙΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 56001 | Fide: 42151023 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1116 3
2022B 1068 7
2022A 1144 9
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι