ΣΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2015, ΕΣΟ: 56006 | Fide: 42145058 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -