ΣΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2015, ΕΣΟ: 56006, Fide: 42145058

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
Παλαιότερα -