ΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 56008 | Fide: 42146801 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -