ΞΕΝΟΣ ΟΡΦΕΑΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 56099 | Fide: 42147506

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1114 11
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι