ΤΣΑΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 04/1988, ΕΣΟ: 56102 | Fide: 42137764 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1298 28
2021B - 0
Παλαιότερα -