ΤΣΑΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 04/1988, ΕΣΟ: 56102 | Fide: 42137764 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1613 50
2023B 1338 46
2023Α 1482 23
2022B 1388 12
2022A 1298 28
2021B - 0
Παλαιότερα -