ΣΕΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2000, ΕΣΟ: 56107 | Fide: 42143632 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1343 8
2023Α 1245 0
2022B 1245 0
2022A 1245 9
2021B - 0
Παλαιότερα -