ΠΑΠΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 04/2013, ΕΣΟ: 56139 | Fide: 42170532 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -