ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η/Γ: 03/2014, ΕΣΟ: 56145 | Fide: 42181968 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -