ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 01/2013, ΕΣΟ: 56150 | Fide: 42152470 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
Παλαιότερα -