ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 09/1994, ΕΣΟ: 56199 | Fide: 42150507 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1014 1
2022B 1004 0
2022A 1004 13
Παλαιότερα -