ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 09/2015, ΕΣΟ: 56280 | Fide: 42155126 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1114 12
2022B 1037 14
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι