ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2015, ΕΣΟ: 56325 | Fide: 42148294 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 830 7
2022B - 2
2022A - 0
Παλαιότερα -