ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Η/Γ: 09/2001, ΕΣΟ: 56353 | Fide: 42149975 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1037 0
2022B 1037 0
2022A 1037 6
Παλαιότερα -