ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 02/1960, ΕΣΟ: 56354 | Fide: 42153859 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 867 16
2023Α 963 17
2022B 997 1
2022A 975 13
Παλαιότερα -