ΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 10/2001, ΕΣΟ: 56356 | Fide: 42152348 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 836 0
2023Α 836 0
2022B 836 3
2022A 834 5
Παλαιότερα -